کابل قابل انعطاف سنگین با عایق و روکش PVC

استاندارد تولید: ISIRI 3569 – 1 مطابق IEC 60502 – 1

ساختمان کابل:

الف) هادی از مس آنیل شده کلاس 5 بر اساس استاندارد ISIRI 3084

ب) عایق PVC نوع A بر اساس استاندارد ISIRI 3569 – 1

ج) روکش PVC نوع ST1 بر اساس استاندارد ISIRI 3569 – 1

ولتاژ نامی: 600/1000 V

محدوده دمایی: – 30 ˚C تا + 70 ˚C

Production Standard: ISIRI 3569 – 1 EQ . IEC 60502 – 1

Construction:

A ) Anneald Copper Conductor Class 5 According To ISIRI 3084

B ) PVC Insulatin Type A According To ISIRI 3569 – 1

C ) PVC Outer Sheath Type ST1 According To ISIRI 3569 – 1

Nominal Voltage: 600/1000 V

Temperature Range: -30 ˚C To +70 ˚C

PVC Insulation And Sheathed Flexible Cable

کابل قابل انعطاف سنگین با عایق و روکش PVC

استاندارد تولید: ISIRI 3569 – 1 مطابق IEC 60502 – 1

ساختمان کابل:

الف) هادی از مس آنیل شده کلاس 5 بر اساس استاندارد ISIRI 3084

ب) عایق PVC نوع A بر اساس استاندارد ISIRI 3569 – 1

ج) روکش PVC نوع ST1 بر اساس استاندارد ISIRI 3569 – 1

ولتاژ نامی: 600/1000 V

محدوده دمایی: – 30 ˚C تا + 70 ˚C

Production Standard: ISIRI 3569 – 1 EQ . IEC 60502 – 1

Construction:

A ) Anneald Copper Conductor Class 5 According To ISIRI 3084

B ) PVC Insulatin Type A According To ISIRI 3569 – 1

C ) PVC Outer Sheath Type ST1 According To ISIRI 3569 – 1

Nominal Voltage: 600/1000 V

Temperature Range: -30 ˚C To +70 ˚C

PVC Insulation And Sheathed Flexible Cable

کابل قابل انعطاف سنگین با عایق و روکش PVC

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *