شرایط قرارگیری کابل‌های قدرت

در حالت قرارگیری در عمق به صورت تک رشته، فاصله محور کابل تا سطح زمین و در صورت قرارگیری مثلثی شکل فاصله مرکز مثلث تا سطح زمین 70 سانتیمتر انتخاب می‌شود. با افزایش عمق، جریان مجاز کاهش می‌یابد. در این حالت دما و مقاومت حجمی زمین یکسان در نظر گرفته می‌شود. شرایط کار معمولی در جدول زیر ذکر شده است:

شرایط قرارگیری کابل‌های قدرت

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *