کابل قدرت با حفاظ مسی NYCY))

مشخصات :

ولتاژ نامی: 0.6-1KV

حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتیگراد

شناسایی رشته :1 رشته : مشکی2 رشته: آبی، مشکی3 رشته : قرمز، زرد، مشکی4 رشته : آبی، مشکی، قرمز، زرد 5 رشته : سبز / زرد ، آبی، مشکی، قرمز، زرد·        رنگ بندی بر اساس سفارش مشتری قابل تغییر است.رنگ روکش : مشکی

استاندارد مرجع: IEC 60502-1, IEC 60228, ISIRI 3569-1
ساختار:

هادی : مفتول های مسی آنیل شده ساده (کلاس 2و1) عایق: P.V.Cفیلر: P.V.C   هادی هم مرکز: مفتول های مسی آنیل شده ساده   روکش: P.V.C/ST1

کاربرد:

این کابل‌ها جهت توزیع برق در شبکه‌های مشترکین، پست‌های برق و سیستم برق خیابان‌ها استفاده می‌شوند. کاربرد این نوع کابل‌ها در فضای باز، زیرزمین، تاسیسات داخلی و داکت‌ها مجاز می‌باشد. همچنين، هادی‌های هم مرکز این کابل‌ها را می‌توان به عنوان هادی ارت یا شیلد به کار برد.

وزن  و مشخصات ابعادی و الکتریکی:

Comments are disabled.