کابل اف اف (JYY)

مشخصات :

 

حداکثر ولتاژ کارکرد: 300V

حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتیگراد

حداکثر مقاومت هادی در دمای 20 درجه سانتی گراد: 130Ω/Kmحداقل مقاومت عایق: 100 MΩ.Km

استاندارد مرجع: مطابق با VDE 0815,189
ساختار: 1.      هادی از مفتول های مسی آنیل شده ساده2.      عایق از پی وی سی نوع YJ13.      غلاف از پی وی سی نوع YM1 کاربرد: این کابل ها درتلفن و انتقال سیگنال مورد استفاده قرار می گیرند و برای نصب در محیط داخلی خشک و مرطوب مناسب هستند. استفاده از این کابل ها در زیر زمین مجاز نیست.

وزن  و مشخصات ابعادی و الکتریکی:

 

Comments are disabled.