کابل غیرقابل انعطاف (NYM)

مشخصات :

ولتاژ نامی: 300/500 Vحداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتیگراد

شناسایی رشته: 2 رشته : رنگ بندی ترجیحی وجود ندارد.3 رشته : سبز / زرد ، آبی ، قهوه ای یا طوسی ، مشکی ، قهوه ای.4 رشته : سبز / زرد ، طوسی ، مشکی، قهوه ای یا آبی ، مشکی ، قهوه ای ، طوسی.5 رشته : سبز / زرد ، آبی ، مشکی ، قهوه ای، طوسی یا قهوه ای ،آبی ، مشکی ، طوسی ، مشکی.رنگ روکش : مشکی

استاندارد مرجع: IEC 60227, IEC60228, ISIRI 607-4  کد مشخصه مطابق استاندارد ملی ایران:  ISIRI (607) 10
ساختار:

هادی: مفتولهای مسی آنیل شده ساده (کلاس 1،2)   عایق: P.V.C/C   فیلر: P.V.C   روکش: P.V.C/ST4

 

کاربرد:

ایـن نوع کابل‌هـا در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتونی و در محیط‌های خشک یا مرطوب به کار می‌روند اما برای به کارگیری در بتون مسلح یا فشرده مناسب نیستند. استفاده از این نوع کابل‌ها در تاسیسات خارجی فقط در صورتی مجاز است که در معرض نور مسـتقیم خورشید قرار نگیرند.

Comments are disabled.