کابل تلفنی زمینی  (A2Y (ST) 2Y)

مشخصات :

ولتاژ نامی

§         رشته به رشته: 500V (AC)

§         رشته به شیلد: 2kV (AC)

حداکثر ولتاژ کارکرد: 225V

حداکثر دمای هادی: 70 درجه سانتیگراد

استاندارد مرجع: مطابق با IEC 60708  & VDE 0816
ساختار: 1.      هادی از مفتول های مسی آنیل شده ساده2.      عایق از HDPE نوع III مطابق ASTM D 12483.      شیلد از نوار پلی استر + سیم ارت + فویل آلومینیوم 4.      غلاف از  LDPEنوع I مطابق ASTM D 1248 کاربرد: این کابل ها در مخابرات در فضای باز و در مکانهای خشک و مرطوب استفاده می شود، همچنین برای شبکه داخلی باز در زیر زمین که حفاظت مکانیکی بهتر مورد نیاز است ، استفاده از کابل با سیم فولادی گالوانیزه پیشنهاد می شود.

Comments are disabled.