سیم افشان

سیم افشان

معرفی سیم های افشان سیم های افشان NYFA

صاف
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب:

توضیحات تکمیلی

وزن نامعلوم
سایز

0/5*1حلقه 100 متری, 0/75*1حلقه 100 متری, 1*1حلقه 100 متری, 1/5*1 قرقره 1800 متری, 1/5*1حلقه 100 متری, 10*1حلقه 100 متری, 120*1 سفارش به متر, 150*1 سفارش به متر, 16*1حلقه 100 متری, 185*1 سفارش به متر, 2/5*1حلقه 100 متری, 2/5*1قرقره 1200 متری, 240*1 سفارش به متر, 25*1 سفارش به متر, 25*1حلقه 100 متری, 300*1 سفارش به متر, 35*1 سفارش به متر, 4*1 قرقره 900 متری, 4*1حلقه 100 متری, 50*1 – بصورت متری, 6*1 قرقره 600 متری, 6*1حلقه 100 متر, 70*1 سفارش به متر, 95*1 سفارش به متر