طراحی سایت
يكشنبه 4 آبان 1399.

برگی از افتخارات سیم و کابل شیرکوه

 • گواهینامه استاندارد ملی ایران
 • واحد برگزیده استاندارد استان یزد (مهر 1397)
 • گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا CE
 • گواهینامه تایید صلاحیت وزارت نیرو (توانیر)
 • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
 • واحد نمونه استاندارد کشوری در تولید سیم و کابل
 • گواهینامه استاندارد بین المللی آزمایشگاه ISO/IEC 17025
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • واحد برگزیده صنعت سبز کشوری از سازمان حفاظت محیط زیست 1391
 • تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت 1396
 • تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395
 • گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت 1394
 • گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت 1393
 • واحد نمونه تولیدی استان یزد در سالهای 81، 82، 83، 84، 86، 87، 89، 90، 91 و 1393