طراحی سایت
جمعه 4 مهر 1399.
اختصارات استاندارد VDE
ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز
روش کدگذاری سیم‌ها و کابل‌های برق با حداکثر ولتاژ 450 / 750 V مطابق استاندارد CENELEC HD 361
روش کدگذاری برای کابل‌های قدرت تا 10 کیلو ولت مطابق استاندارد VDE 0271
روش کدگذاری برای کابل‌های مخابراتی و سیم‌های رانژه
روش کد گذاری سیم‌ها ‌و کابل‌های برق با حداکثر ولتاژ 450/750 V، مطابق استاندارد VDE
مقدار جریان مجاز برای کابل‌های قدرت با هادی مسی
شرایط قرارگیری کابل‌های قدرت
ویژگی‌های مواد عایق و روکش
ویژگی‌های مواد عایق و روکـش
اختصارات بین المللی
حروف اختصاری ساختار کابل
جریان های اتصال کوتاه بر حسب کیلو آمپر
حداقل شعاع خمش مناسب برای کابل در دمای (10±20) درجه مطابق استاندارد IEC 62440
مقایسه سایز کابلهای مسی در مقابل سایز کابلهای آلومینیوم
جدول جریان مجاز کابل با هادی مسی بر اساس سطح مقطع و طول کابل (مسافت کابل کشی)
جدول جریان مجاز کابل با هادی آلومینیوم بر اساس سطح مقطع و طول کابل (مسافت کابل کشی)